Ons Leraar:

  • Jaco Nel 082 934 3716
  • jakesnel77@gmail.com

Antipas Gemeente Bank besonderhede:

  • Antipas Gemeente Polokwane
  • FNB Tjekrekening, Rek. No: 62676904769
  • Tak en Kode: Platinum Park—260-226