Ons Leraars:

  • Gerhard van Emmenes 084 581 4499
  • geevanemmenes@gmail.com

Antipas Gemeente Bank besonderhede:

  • Antipas Gemeente Polokwane
  • FNB Tjekrekening, Rek. No: 62676904769
  • Tak en Kode: Platinum Park—260-226