Elke Sondag oggend kom ons bymekaar: Voortrekkerstraat 68

08h00 Erediens

09h15 Saam kuier in die saal

Nagmaal elke laaste Sondag van die maand tydens die Erediens

Elke Donderdag 18h30 is die Selgroep byeenkoms: Marshall Straat 382

Elke tweede Maandag is daar ‘n vroue Bybelstudie tussen 09h00 en 10h00: Marshall Straat 382 – Ria Odendaal (072 346 5996)