Ons bestaan slegs vir die eer van God die Almagtige Skepper van hemel en aarde.  Verder is dit ons begeerte om  ‘n gemeente te wees, gebou op die eeue oue Reformatoriese belydenisse van die Kerk van Christus, dat die mens slegs uit genade deur geloof alleen in die voltooide en volkome werk van Christus, die ewige lewe kan beërwe.

Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.” Joh. 14:6