Die doel van die Gemeente is om ’n Nuwe Testamentiese gemeente te wees.  Die Gemeente bestaan vir die eer van God; die toerusting van die gelowiges deur verklarende prediking en Bybelse herderlike versorging en die evangelisering van die verlorenes in ons wêreld.  Die opsomming van hierdie doel is baie mooi vervat in Kol.1:28-29. (Ander Skrifverwysings soos, Ef.4:11-16; Mat.28:18-20 en Hand.1:8, is van belang).

Ons voorneme is soos Paulus dit gestel het in 1 Kor.2:2, om slegs oor Jesus Christus te praat en wel oor Hom as die gekruisigde en opgestane Verlosser van mense!

Ons wag op Sy wederkoms, soos die Skrif dit sê: “Ja, Ek kom gou.” – Op.22:20.  Dit is hierdie Jesus wat ons wil bekend maak aan almal.  Ons doen dit deur:

 • Verklarende prediking
 • Bybelse teologie
 • Bybelse verstaan van die Evangelie.
 • Bybelse verstaan van bekering
 • Bybelse verstaan van evangelisasie.
 • Bybelse verstaan van Kerk lidmaatskap
 • Meervoudige ouderlinge
 • Bybelse Kerk dissipline
 • Christen dissipelskap en geestelike groei

Skrif en Gebed

Antipas Gemeente sal te alle tye die waarheid van die evangelie van Jesus Christus aan alle Afrikaanssprekende mense in ons omgewing, ongeag hulle etniese groepering, bekend maak sonder om enige iemand wat soekend is uit te sluit.  Ons wil:

 • Onsself verbind tot gereelde bestudering van die Bybel
 • Onsself verbind tot gedissiplineerde gebed vir ons land en sy mense en die redding van siele.
 • Onsself verbind deur gedissiplineerde Kerkbywoning en ‘n heilige lewenswandel.
 • Onsself verbind om mekaar te dien met die gesindheid van Jesus Christus die Here.